Nguyen Thai Binh Street, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Vietnam

Tel. : 84. 0274. 3827985      Fax : 84. 0274.3827989

E-mail : shijar@shijar.com.vn